Tutustu Qvalidilaiseen osa 1

Helmikuun blogissa esittelemme osan Qvalidin perustajajäsenistä. Blogista voit lukea keitä me olemme, minkälaiset koulutukset meillä on, millaisia visioita meillä on tulevaisuuden terveydenhuollosta, ja mistä tehtävistä vastaamme Qvalidissa. Näiden tehtävien lisäksi toimimme kaikki terveysalan asiantuntijoina ja tutkijoina yrityksessämme. Loput esittelyistä on luvassa tulevissa blogeissa.

*****

Nimi ja koulutus: Lotta Hamari, fysioterapeutti, terveystieteiden maisteri. Väitöskirjani (Turun yliopisto, hoitotiede) olen tehnyt aiheesta: Lasten fyysisen aktiivisuuden arviointi ja edistäminen – erityisenä kohderyhmänä syöpää sairastavat lapset (väitöstilaisuus huhtikuussa 2018).

Tehtäväni Qvalidissa: Asiakkuudet ja toiminnan kehitys

Kerro jotain itsestäsi: Qvalidin lisäksi toimin tällä hetkellä tutkijana Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa. Lisäksi olen mukana terveysteknologiaan liittyvissä tutkimusprojekteissa Turun yliopistossa. Olin perustamassa Terveyspelit (TEPE) -tutkimusryhmää Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella työskennellessäni.

Visio tulevaisuuden terveydenhuollosta: Tulevaisuuden terveydenhuollossa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti entistä enemmän laadukkaita digitaalisia innovaatioita, jotka helpottavat ja nopeuttavat asiointia. Käyttäjää ei ole unohdettu digitaalisia palveluita kehitettäessä ja käyttöönotettaessa.

*****

Nimi ja koulutus: Heidi Parisod, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri. Väitöskirjani (Turun yliopisto, hoitotiede) digitaalisista terveyspeleistä nuorten tupakoimattomuuden edistämisessä on väitöstä vaille valmis. Väitöskirjatutkimuksen osana kehitetty ja testattu Fume-terveyspeli on tuttu mm. Terveyskylä.fi:stä.

Tehtäväni Qvalidissa: Palveluiden laatu ja toiminnan kehitys

Kerro jotain itsestäsi: Qvalidin ohella toimin tutkijana Hoitotyön tutkimussäätiössä ja terveydenhuollon konsulttina CGI Suomi Oy:ssä. Aiemmin olen ollut mukana monissa erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa digitaalisten innovaatioiden ja terveydenhuollon saralla. Olin myös mukana innovoimassa vuonna 2013 palkittua (Taltioni Codefest, Apps4Finland) Astman omahoito -sovelluksen konseptia sekä mukana perustamassa Terveyspelit (TEPE) -tutkimusryhmää.

Visio tulevaisuuden terveydenhuollosta: Näen digitaalisissa ratkaisuissa osin vielä terveydenhuollossa hyödyntämätöntä potentiaalia. Tulevaisuuden visioni on terveydenhuolto, jossa digitaaliset innovaatiot täydentävät monipuolisesti kasvokkain toteutettavia palveluita, säästävät terveydenhuollon ammattilaisten arvokasta aikaa potilaiden kohtaamiseen ja mahdollistavat osaltaan oikea-aikaiset, yksilölliset, helposti saavutettavat ja laadukkaat terveydenhuollon palvelut.

*****

Nimi ja koulutus: Anni Pakarinen, sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri. Työstän tällä hetkellä väitöskirjani yhteenvetoa (Turun yliopisto, hoitotiede). Väitöskirjassani kuvataan alle kouluikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden edistämiseen kehitetyn digitaalisen terveyssovelluksen kehittämisprosessia ja soveltuvuuden arviointia lastenneuvoloissa.

Tehtäväni Qvalidissa: Projektien koordinointi ja henkilöstön hallinta

Kerro jotain itsestäsi: Qvalidin ohella toimin väitöskirjatutkijana Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella. Olen myös ollut mukana perustamassa Terveyspelit (TEPE) -tutkimusryhmää ja työskennellyt useassa hankkeessa, joissa kehitetään ja tutkitaan digitaalisia sovelluksia lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Visio tulevaisuuden terveydenhuollosta: Terveydenhuollon digitaalisaatiokehitys on positiivinen asia. Näen, että digitaaliset palvelut voivat tuoda sujuvuutta, laatua ja arvoa terveydenhuollon arkeen muun muassa korvaten tai helpottaen toimintoja, joiden toteuttamiseen ja/tai tuottamiseen ei välttämättä tarvita ihmistä. Digitaalisaatio tuo palvelut kaikkien lähelle ja saataville, mutta inhimillistä kohtaamista ja vuorovaikutusta digitaaliset palvelut eivät toivottavasti koskaan kuitenkaan tule korvaamaan tai syrjäyttämään. Digitalisaatio onkin mielestäni hyvä renki, mutta huono isäntä.

*****

Nimi ja koulutus: Magda Flemmich, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, terveystieteiden kandidaatti

Tehtäväni Qvalidissa: Yrityksen talous ja markkinointi

Kerro jotain itsestäsi: Qvalidin lisäksi viimeistelen tällä hetkellä pro gradu -tutkielmaa (Turun yliopisto, hoitotiede) tietoisen vanhemmuuden mittarin käännös- ja validointiprosessiin liittyen. Integroiduin Terveyspelit (TEPE) -tutkimusryhmään Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella, jossa olen saanut työskennellä erilaisten digitaalisten terveyssovellusten kehittämis- ja tutkimushankkeiden parissa.

Visio tulevaisuuden terveydenhuollosta: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä edistetään jatkuvasti digitaalisten terveysinnovaatioiden kehitystä, joka edesauttaa tuotteiden hyötyjen osoittamista, mittaamista ja kaupallistamista. Tulevaisuudessa digitaalisten innovaatioiden mahdollisuudet ymmärretään laajemmin, erityisesti ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Uudenlaisten pätevien digitaalisten vaihtoehtojen ja menetelmien hyödyntäminen eri-ikäisten terveyden ylläpidossa, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyssä, tulee tuottamaan hyötyjä monella eri tasolla asiakkaiden, potilaiden, ammattilaisten sekä yhteiskunnan näkökulmasta.

*****

Heräsikö sinulla ajatuksia visioistamme tulevaisuuden terveydenhuollosta? Voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia info@qvalidi.fi tai etunimi.sukunimi@qvalidi.fi. Loput Qvalidilaisten esittelyt on luvassa tulevissa blogeissa.

 

Takana vasemmalta: Anni ja Heidi
Edessä vasemmalta: Lotta ja Magda

Julkaistu kategoriassa:

Lotta Hamari