QVALIDI CHECKED™ -leima on osoitus pätevästä terveys- tai hyvinvointisovelluksesta.

Qvalidi_checked_2018

QVALIDI CHECKED™

QVALIDI CHECKED™ -leima on osoitus pätevästä terveys- tai hyvinvointisovelluksesta.

QVALIDI CHECKED™ -leima auttaa organisaatiota tai kuluttajaa valitsemaan pätevän ja laadukkaan terveys- tai hyvinvointisovelluksen.

 

Miten?

Arvioinnissa hyödynnetään Qvalidation-arviointityökalua. Asiantuntijoiden kriteeriperustaisen arvioinnin avulla selvitetään, täyttääkö terveyssovellus olennaiset hyvinvointi- ja terveyssisältöön (HEALTH QVALIDI), teknisiin ominaisuuksiin (APP QVALIDI), käyttäjälähtöisyyteen (USER QVALIDI) sekä turvallisuuteen (SAFETY QVALIDI) liittyvät vaatimukset. Vaatimukset pohjautuvat ajantasaisiin terveyssovelluksia koskeviin tutkimuksiin, asetuksiin ja ohjeistuksiin.

Qvalidation esitietokyselyn täyttämisen jälkeen tehdään ensin alustava arvio, jonka jälkeen sovelluksen kehittäjältä pyydetään tarvittavat lisätiedot tai muutokset. Lopullinen arvio tehdään esitietokyselyn vastausten sekä sovelluksen testauksen perusteella, ja asiakas saa QVALIDI STATEMENT™ -raportin sovelluksen pätevyydestä. Arvion hyväksytysti läpäisseille sovelluksille myönnetään lisäksi digitaalinen QVALIDI CHECKED™ -leima.

 

Kenelle?

• Yrityksille, jotka haluavat tuoda tuotteidensa ja palveluidensa laadun näkyväksi terveysalan markkinoilla luotettavan leiman avulla.
• Yrityksille, jotka tarvitsevat asiantuntijoiden arvioin sekä konkreettiset kehittämisehdotukset terveyssovelluksestaan.
• Organisaatioille, jotka haluavat varmistua terveyssovelluksen laadusta.

 

Miksi?

QVALIDI CHECKED™ -leima viestittää sovelluksen laadusta sekä sovelluksen valmistajan sitoutumisesta noudattaa laatuvaatimuksia tuotteiden soveltuvuudessa, turvallisuudessa ja käytettävyydessä erityisesti sosiaali- ja terveysalaan liittyen.

QVALIDI CHECKED™ -leima osoittaa sovelluksen pätevyyden hyvinvointi- ja terveyssisällön, teknisten ominaisuuksien, käyttäjälähtöisyyden sekä turvallisuuden näkökulmasta.

• Asiantuntijoiden kriteeriperustainen arviointi on standardoitu, luotettava, objektiivinen, sekä kustannustehokas ja nopea ratkaisu osoittaa terveyssovelluksen pätevyys.

• Valmistajat saavat tukea sovellustensa kehittämiseen ja saavutettavuuteen terveysalan markkinoilla.

• Organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneet erityisesti lääkinnällisten laitteiden asetusten soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä sovelluksista, saavat luotettavan ja läpinäkyvän vahvistuksen sovelluksen pätevyydestä ja soveltuvuudesta sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

 

Kiinnostuitko?
Jätä yhteydenottopyyntö tai ota yhteyttä sähköpostitse!

 

Qvalidi Oy:n käyttää kattavaa tietoa sovellusten arvioinnin perustana. Edellytämme myös sovellusvalmistajia osoittamaan antamansa tiedon luotettavuuden, mutta emme pysty takaamaan arvioitavaksi esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Qvalidi Oy ei vastaa mahdollisista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), jotka johtuvat virheellisestä tiedosta tai tiedosta, jota ei ole saatettu Qvalidi Oy:n tietoon arvioinnin yhteydessä.

QVALIDI CHECKED™ -leima on voimassa vuoden, jonka jälkeen sovellus on arvioitava uudelleen uuden vuosileiman saamiseksi. Tällä varmistetaan, että terveyssovellukset ovat jatkossakin päteviä sovelluksen päivitysten jälkeen.  Arviointi ei korvaa lääkinnällisiltä laitteilta edellytettävää kliinistä arviota, eikä vapauta sovellusvalmistajaa sitä koskevista velvollisuuksista.

Ota yhteyttä, suunnittelemme palvelumme tarpeitanne vastaaviksi!