Qvalidi tarjoaa digitaalisten terveysinnovaatioiden laadun arviointia sekä kehittämisen ja käyttöönoton tukipalveluita

Yritys

Olemme tutkijoita, asiantuntijoita ja terveysalan ammattilaisia, joiden yhteinen visio on nykypäivän tarpeita vastaavat ja toimivat terveydenhuollon palvelut.

Keskeinen tavoitteemme on digitaalisten innovaatioiden nykyistä parempi hyödyntäminen terveydenhuollossa. Haluamme auttaa sovelluskehittäjiä sekä terveydenhuollon toimijoita tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Meillä on pitkä kokemus yhteistyöstä tieteellisen tutkimuksen parissa. Olemme kehittäneet ja tutkineet yhdessä erilaisia digitaalisia terveysinnovaatioita, kuten terveyspelejä ja terveyden mittaamiseen käytettäviä laitteita, niin terveydenhuollossa kuin sen ulkopuolellakin.

Tieteellisen koulutuksen ja kokemuksen lisäksi meillä on vankka kokemus ja osaaminen käytännön terveydenhuollosta, hoitotyöstä, kuntoutuksesta, lääketieteestä ja terveysalan opetustehtävistä. Oman kokemuksemme lisäksi meillä on laajat verkostot eri terveydenhuollon sektoreille. Tiimissämme on myös mukana asiantuntemusta informaatioteknologian ja tietoturvan aloilta.

Toimimme Qvalidin projekteissa tutkijoina ja omien erityisalojemme asiantuntijoina. Toteutamme projektit osin yhdessä muiden tutkijoiden ja alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa.